ایران فونت | بلاگ

ایران فونت

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ایران فونتایران فونتفونت ماردین – Mardin fontفونت دست نویس مهرگان – Mehregan Fontفونت کوه نور – Kohinoor Fontفونت گلایل – Glayol fontفونت بهیج دروید نسخ – Bahij Droid Naskhفونت بهیج تنسیک – Bahij Tanseek Proفوت بهیج نسیم – Bahij Nassimفونت بهیج رویا – Bahij Roya fontفونت بهیج نازنین – Bahij Nazaninفونت بهیج مونا – Bahij Muna font

http://irfont.ir بانک قلم‌های ایرانی Thu, 10 Aug 2017 06:11:14 +0000 fa-IR hourly 1 http://irfont.ir/wp-content/uploads/2017/02/cropped-icon-3-32x32.png http://irfont.ir 32 32 http://irfont.ir/fonts/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86 http://irfont.ir/fonts/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86#comments Fri, 04 Aug 2017 17:36:20 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816833 ماردین، قلمی گرافیکی و فانتزی است و مناسب برای استفاده در نوشته‌های تیتر و سر صفحه ها و کارهای تبلیغاتی از جمله جلد کتاب و […]

نوشته فونت ماردین – Mardin font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/feed 2 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86#comments Fri, 04 Aug 2017 17:35:06 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2817221 فونت دست نویس مهرگان برای نخستین بار از طریق سایت ایران فونت منتشر می گردد. طراحی فونت مهرگان توسط آقای محمد عموئی بر اساس دست […]

نوشته فونت دست نویس مهرگان – Mehregan Font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/feed 2 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1-kohinoor-font http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1-kohinoor-font#comments Fri, 04 Aug 2017 17:34:15 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816767 فونت عربی و فارسی کوه نور یکی از ابزارهای پرکاربرد و مهم در زمینه طراحی و تایپو گرافی می باشد و همچنین در تمامی نرم […]

نوشته فونت کوه نور – Kohinoor Font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1-kohinoor-font/feed 2 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84#respond Fri, 04 Aug 2017 17:34:01 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2817356 طراحی فونت گلایل جهت دور شدن از هرگونه روزمرگی که در امر طراحی انواع فونت فارسی برای طراح بوجود می آید در سال ۱۳۹۴ شروع […]

نوشته فونت گلایل – Glayol font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/feed 0 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae-bahij-droid-naskh http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae-bahij-droid-naskh#respond Fri, 04 Aug 2017 17:23:03 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816787 درباره فونت بهیج دروید نسخ فونتهای بهیج از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده […]

نوشته فونت بهیج دروید نسخ – Bahij Droid Naskh اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae-bahij-droid-naskh/feed 0 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d9%86%d8%b3%db%8c%da%a9-bahij-tanseek-pro http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d9%86%d8%b3%db%8c%da%a9-bahij-tanseek-pro#respond Fri, 04 Aug 2017 17:20:19 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816795 درباره فونت بهیج تنسیک فونتهای بهیج از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده ی […]

نوشته فونت بهیج تنسیک – Bahij Tanseek Pro اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d9%86%d8%b3%db%8c%da%a9-bahij-tanseek-pro/feed 0 http://irfont.ir/fonts/2816791 http://irfont.ir/fonts/2816791#respond Fri, 04 Aug 2017 17:17:10 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816791 درباره فونت بهیج نسیم فونتهای بهیج از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده ی […]

نوشته فوت بهیج نسیم – Bahij Nassim اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/2816791/feed 0 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-bahij-roya-font http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-bahij-roya-font#respond Fri, 04 Aug 2017 15:02:03 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816799 درباره فونت بهیج رویا فونتهای بهیج از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده ی […]

نوشته فونت بهیج رویا – Bahij Roya font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-bahij-roya-font/feed 0 http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-bahij-nazanin http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-bahij-nazanin#comments Sun, 23 Jul 2017 10:48:08 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816803 درباره فونت بهیج نازنین فونت بهیج نازنین از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده […]

نوشته فونت بهیج نازنین – Bahij Nazanin اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87%db%8c%d8%ac-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-bahij-nazanin/feed 1 http://irfont.ir/fonts/2816812 http://irfont.ir/fonts/2816812#respond Sun, 23 Jul 2017 10:44:28 +0000 http://irfont.ir/?post_type=ad_listing&p=2816812 درباره فونت بهیج مونا فونت بهیج مونا از سری فونتهای تصحیح شده ایست که توسط یک آکادمی مجازی توسعه یافته است. این فونتها تصحیح شده […]

نوشته فونت بهیج مونا – Bahij Muna font اولین بار در ایران فونت. پدیدار شد.

]]> http://irfont.ir/fonts/2816812/feed 0 ایران,فونت,...
نویسنده : خنجی بازدید : 53 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 14:23